motorland.com.tr Emre Motor Ana Sayfa

motorland.com.tr
Title: Emre Motor Ana Sayfa
Keywords: regal raptor, spyder, daytona, bobber, regalraptor, emre, regal raptor türkiye, chopper, custom, yedek par?a, motosiklet, motorland
Description: regal raptor türkiye distribüt?rü
motorland.com.tr is ranked 9586786 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $694. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. motorland.com.tr has 43% seo score.

motorland.com.tr Information

Website / Domain: motorland.com.tr
Website IP Address: 94.73.149.200
Domain DNS Server: ns2.ahdbilisim.com,ns1.ahdbilisim.com

motorland.com.tr Rank

Alexa Rank: 9586786
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

motorland.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $694
Daily Revenue: $1
Monthly Revenue $57
Yearly Revenue: $694
Daily Unique Visitors 175
Monthly Unique Visitors: 5,250
Yearly Unique Visitors: 63,875

motorland.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 08 Aug 2016 01:46:20 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

motorland.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
regal raptor 11 5.13%
spyder 1 0.22%
daytona 1 0.26%
bobber 1 0.22%
regalraptor 0 0.00%
emre 13 1.96%
regal raptor türkiye 0 0.00%
chopper 1 0.26%
custom 0 0.00%
yedek par?a 2 0.82%
motosiklet 11 4.24%
motorland 0 0.00%

motorland.com.tr Traffic Sources Chart

motorland.com.tr Similar Website

motorland.com.tr Alexa Rank History Chart

motorland.com.tr aleax

motorland.com.tr Html To Plain Text

Emre Motor Ana Sayfa EMRE Motor - Yedek parca Uzun y?llard?r motosiklet yedek par?a sekt?ründe ithalat??-toptanc? firma olarak yer alan EMRE, son y?llarda ivme kazanan sekt?rde, y?llard?r edindi?i ürün bilgisi ve pazar tecrübesini birle?tirerek mü?terilerine en iyi ürünleri sunma ve en iyi hizmeti verme gayreti ile faaliyetlerine devam etmektedir. EMRE, kalitesi kabul edilmi? ürünleri motosiklet kullan?c?lar?na uygun fiyatlar ile sa?lamak ve piyasan?n taleplerini ve beklentilerini kar??lamak i?in pazar ara?t?rmalar?n? hem yurt i?inde hem de yurt d???nda kesintisiz olarak sürdürmektedir. 2006 y?l? ba?lar?nda Türkiye distribüt?rü oldu?u REGAL RAPTOR DADYW marka motosikletlerin 10 farkl? modelini ithal etmeye ba?layarak kendi bünyesinde yedek par?an?n yan?nda farkl? bir faaliyet alan? olu?turup, pazara motosiklet ithalat??s? unvan? ile de giren EMRE, ürün ?e?itlili?ini mü?terilerin taleplerini dikkate alarak her ge?en gün geni?letmeye devam etmektedir. ?zel ürünleri EMRE anlay??? ve kalitesi ile motosiklet tutkunlar?na sunmak temel ilkedir. EMRE sekt?rdeki sorumlulu?unun bilincinde olarak, yayg?n / e?itimli bayi ve servis a?? ile kusursuz hizmet vermeye ve bu sayede mü?terin ihtiya?lar?n? kar??lamak, sat?? ?ncesi ve sonras? ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti sa?lamak i?in kalitesi sürekli artan bir hizmet anlay??? ile motosiklet kullan?c?lar?n?n g?zdesi olmaya devam edecektir. EMRE, ?nümüzdeki y?llarda ürün yelpazesini daha da geni?leterek, mü?teri i?in var olma politikas?n? sürdürecektir. Büyük ilginiz ve güveniniz i?in te?ekkür ederiz. “Regal Raptor Bir Tutkudur.” EMRE ve REGAL RAPTOR EMREnin her y?l düzenli olarak yer ald??? fuarlar vas?tas?yla motosiklet tutkunlar?n?n be?enisine sunulan REGAL RAPTOR modelleri 2012 Eurasia Moto Bike Expo Fuar?nda hem motosiklet tutkunlar?n?n ve ziyaret?ilerin hem de bas?n?n ve di?er fuar kat?l?mc?lar?n?n büyük ilgisini ?ekerek EMRE stand?n?n fuar?n en büyük ilgi odaklar?ndan biri haline getirmi?tir. Her REGAL RAPTOR kullan?c?s?n?n ilgi oda?? oldu?u gibi... REGAL RAPTOR EURASIA MOTO BIKE 2013 Her y?l oldu?u gibi, 2013 y?l?nda da sizlerle Eurasia Moto Bike Expo motosiklet fuar?nda bulu?tu?umuz ve Regal Raptor yeniliklerini sunma f?rsat? buldu?umuz i?in ?ok mutlu olduk. Yine fuar?n en ?zel tasar?mlar?n?n sergilendi?i stand?m?z büyük be?eni toplad?. Fuarda g?rdü?ünüz yeniliklerin ve motosiklet modellerinin tümü bütün bayilerimizde sizleri bekliyor.Yeni sezonda yeni REgal Raptorunuz ile zevkli ve güvenli sürü?ler dileriz. REGAL RAPTOR B?R TUTKUDUR... Regal Raptor BOBBER SPYDER DAYTONA CLASSIC CHOPPER Sayfalar Regal Raptor Motosiklet Modelleri Bayi / Servis ?leti?im Haberler Etkinlikler Yenilikler EMRE 0212 656 2 656 EMRE MOTOR ? 2013

motorland.com.tr Whois

Domain Name: MOTORLAND.COM.TR